Energiejournaal.com

Kamer laakt vastberadenheid Kamp over Energieakkoord

Het lijkt nog een kwestie van tijd voordat de politiek zijn handen aftrekt van het Energieakkoord in de huidige vorm...

Lees meer

'Alliander moet dividend uitkeren op basis van netbeheerwinsten'

Aandeelhouders van Alliander moeten dividend gebaseerd op winst uit netbeheer-activiteiten ontvangen, en niet op winst van het totale netwerkbedrijf, dat verlieslatende commerciële dochters heeft...

Lees meer

Shell: van ‘maximaal pompen’ naar versnelde duurzame transitie

Olieconcern Shell is het centrale mikpunt van milieuactivisten...

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met wet die realisatie Energieakkoord mogelijk maakt

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet tijdige realisatie Energieakkoord, die bijdraagt aan het tijdig behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023...

Lees meer

Senaat geeft klap op energieregulering Bes-eilanden

De Eerste Kamer stemt deze dinsdag in met een wetsvoorstel van minister Henk Kamp (Economische Zaken) voor de introductie van energiewet- en regelgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de Bes-eilanden)...

Lees meer

Nederlandse expertise ingezet bij eerste offshore windpark in VS

De Nederlandse windenergiedienstverlener Ventolines heeft een opdracht binnengehaald om mee te werken aan het eerste offshore windpark in de Verenigde Staten...

Lees meer

Offshore tenders kunnen van start na goedkeuring spoedwet wind

De spoedwet windenergie, waarin onder andere geregeld wordt dat Tennet wordt aangewezen als netbeheerder op zee, is deze dinsdag aangenomen door de Eerste Kamer...

Lees meer

Waterschappen: procedures uitwerken voor wind bij waterkering

De Unie van Waterschappen (UVW) gaat zich inspannen voor uitwerking van de procedures voor veilige plaatsing van windturbines op of bij waterkeringen...

Lees meer

ACM verleent warmtevergunningen aan acht leveranciers

Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft acht bedrijven een vergunning voor de levering van warmte...

Lees meer

‘Energiezuinig huis levert huurder geen financieel voordeel op’

Het energiezuinig maken van huurhuizen is vaak zo duur dat de huurders er geen financieel voordeel van ondervinden...

Lees meer

De vier plagen van het Zeeuwse energiebedrijf Delta

De crisis bij het Zeeuwse energiebedrijf Delta gaat een kritische fase in...

Lees meer

Eerste Kamer wijst TenneT aan als netbeheerder voor Noordzee-windparken

De Eerste Kamer heeft TenneT’s rol als ontwikkelaar en beheerder van het net op zee bevestigd...

Lees meer

Grote meerderheid ontwikkelaars laat omwonenden participeren in windenergie

Acht op de tien projectontwikkelaars laten omwonenden participeren in de totstandkoming van nieuwe windmolens...

Lees meer

Energie-Nederland kijkt terug op succesvol verlopen campagne energiebesparing

Energie-Nederland kijkt terug op een succesvol verlopen campagne voor energiebesparing...

Lees meer

Wind op zee met volle kracht vooruit

22 maart 2016 – Energie-Nederland is blij met de voortvarende besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer over de wetswijzigingen van de Elektriciteitswet...

Lees meer

Over ons

Energiejournaal biedt dagelijks een overzicht van het laatste energie nieuws. Het nieuws wordt verzameld uit verschillende bronnen.

Contact

Energiejournaal.com is een product van VesiMedia.

info [at] energiejournaal.com