Energiejournaal.com

Groei van zonne- en windenergie en betrouwbaar electriciteitsvoorziening uitgangspunt toename investeringen TenneT

Uitbreidingsinvesteringen in Nederlandse hoogspanningsnet vooral gedreven door sterke groei duurzaam productievermogen in Nederland én omringende landen...

Lees meer

Splitsing van GTS in twee netbeheerders blijft voorlopig uit

De splitsing van Gasunie-dochter GTS in twee landelijke gasnetbeheerders, blijft voorlopig uit...

Lees meer

'Alliander moet dividend uitkeren op basis van netbeheerwinsten'

Aandeelhouders van Alliander moeten dividend gebaseerd op winst uit netbeheer-activiteiten ontvangen, en niet op winst van het totale netwerkbedrijf, dat verlieslatende commerciële dochters heeft...

Lees meer

Eerste Kamer wijst TenneT aan als netbeheerder voor Noordzee-windparken

De Eerste Kamer heeft TenneT’s rol als ontwikkelaar en beheerder van het net op zee bevestigd...

Lees meer

ACM geeft Stedin opnieuw ongelijk in conflict met Desco en Chemours

Stedin is er opnieuw niet in geslaagd een conflict met particulier netbeheerder Desco en chemiebedrijf Chemours over de betaling van systeemdienstentarieven te winnen...

Lees meer

Enexis van 'u vraagt wij draaien' naar 'u vraagt wij denken mee'

Een gemeente die een nieuwe wijk realiseert en bij regionaal netbeheerder Enexis aanklopt voor het regelen van de gasinfrastructuur, kan kritische maar goedbedoelde vragen retour verwachten...

Lees meer

Tennet voert investeringen op en vraagt kapitaalinjectie van rijk

Tennet gaat opnieuw meer investeren in zijn hoogspanningsnetten in Nederland en Duitsland...

Lees meer

Investeringen in energienetten leiden nog niet tot lagere storingscijfers

De netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in de elektriciteits- en gasnetten...

Lees meer

Boer geeft minnelijk overleg met GTS geen kans en verliest rechtszaak

Grondeigenaren moeten bij een conflict met een landelijk netbeheerder over werkzaamheden op hun land openstaan voor minnelijke schikking...

Lees meer

Gasinfrastructuur vormt dilemma voor netbedrijf Alliander

Alliander worstelt met beslissingen over zijn gasinfrastructuur...

Lees meer

Raad van State laat interconnectorplan intact

Landelijk netbeheerder Tennet kan definitief beginnen met de bouw van de Nederlands-Duitse interconnector vanaf Doetinchem...

Lees meer

ACM scheurt Tennet-nota voor aluminiumbedrijf door

Transmissienetbeheerder Tennet heeft het aluminiumbedrijf Century in Vlissingen onterecht aansluit- en transporttarieven in rekening gebracht, nadat dit bedrijf onderdelen van het failliet gegane aluminiumbedrijf Zalco overnam...

Lees meer

Wintrackmasten van de Noordring dragen eerste koper

De eerste koperdraden van de Randstad 380 kV Noordring zijn vorige week in de Wintrackmasten gehangen...

Lees meer

Tennet zet deur verder open voor decentraal reservevermogen

Transmissienetbeheerder Tennet is op zoek naar decentrale opwek- en opslageenheden die willen fungeren als leverancier van primair reservermogen...

Lees meer

Kamer: gesprek met aandeelhouders Alliander nodig over topbeloning

De beloning van topbestuurders bij netwerkbedrijf Alliander moet "meer in lijn" worden gebracht met de Wet normering topinkomen (WNT)...

Lees meer

Over ons

Energiejournaal biedt dagelijks een overzicht van het laatste energie nieuws. Het nieuws wordt verzameld uit verschillende bronnen.

Contact

Energiejournaal.com is een product van VesiMedia.

info [at] energiejournaal.com