Energiejournaal.com

Start Energiedialoog: meer dan 500 mensen in gesprek over toekomst energie

Minister Henk Kamp van Economische Zaken en ambassadeur André Kuipers hebben vandaag in Rotterdam het startsein gegeven voor de energiedialoog. Naast Rotterdam waren er ook in Leeuwarden en Eindhoven bijeenkomsten om de start van de energiedialoog te markeren. In totaal namen meer dan vijfhonderd mensen deel.

Met de energiedialoog wordt heel Nederland de komende drie maanden uitgedaagd om mee te denken over en ideeën aan te dragen voor onze energievoorziening van de toekomst. De transitie naar meer duurzame energie is in het hele land al duidelijk merkbaar, met een groeiend aantal zonnepanelen, windmolens en nieuwe energieneutrale woonwijken. Het kabinet wil Nederlanders betrekken bij de keuzes die nodig zijn om verder te werken aan een CO2-arme energievoorziening in 2050.

Minister Kamp, Economische Zaken: Onze energievoorziening verandert en dat heeft invloed op het dagelijks leven van ons allemaal: de wijze waarop we onze huizen verwarmen, op de inrichting van het landschap en op ons vervoer. In het hele land nemen burgers en bedrijven al het initiatief om energie te besparen, te verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Van hun betrokkenheid, kennis en ervaring wil het kabinet gebruik maken. Het is een grote opgave om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben en dit kunnen we alleen gezamenlijk voor elkaar krijgen. Daarom nodig ik iedereen uit om hier de komende maanden over mee te praten.

Ambassadeur André Kuipers: Vanuit de ruimte heb ik kunnen zien hoe mooi de aarde is. Tegelijkertijd is onze planeet ook heel kwetsbaar. Voor mij is het heel duidelijk dat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet stoppen. Om onze aarde te behouden moeten we samen werken aan een duurzame energievoorziening.

De komende drie maanden wordt de dialoog voortgezet, online op mijnenergie2050.nl en tijdens een vijftigtal bijeenkomsten. Gedurende de dialoog wordt daarnaast een aantal online burgerpanels georganiseerd met een dwarsdoorsnede van mensen uit de samenleving. Zo krijgt het kabinet meer zicht op de uiteenlopende beweegredenen, wensen, ambities en zorgen over de energietransitie.

Vier centrale thema’s
De dialoog wordt gevoerd aan de hand van vier verschillende thema’s: verwarming, vervoer, kracht en licht en industrie. Nederlanders kunnen meedenken over welke stappen er genomen kunnen worden, wat zij zelf willen doen om duurzame energie op te wekken en welke ondersteuning ze vanuit de overheid verwachten.

Concrete vragen die ter sprake zullen komen:

I. Wonen zonder energierekening; is dat in uw situatie een mooie droom of toch realistisch?
II. Op welke manier en in welk stadium wilt u betrokken worden bij plannen die in uw woonomgeving rondom energievoorziening worden gemaakt?
III. Hoe denkt u dat we onszelf en onze goederen verplaatsen in 2050? Hoe kunnen we daarbij meer rekening houden met de gevolgen voor het klimaat?
IV. Hoe kunnen we bereiken dat onze industrie zowel duurzaam als internationaal concurrerend is?

De meningen, ideeën en voorstellen die tijdens de energiedialoog naar voren komen, worden in het najaar betrokken bij het opstellen van een agenda voor het energiebeleid voor de langere termijn. Gedurende de uitvoering van het Energieakkoord - dat loopt tot 2023 - en daarna de nieuwe beleidsagenda, zal de energiedialoog worden voortgezet. De noodzakelijke overgang van fossiele naar duurzame energie kan immers niet zonder de voortdurende betrokkenheid van burgers en bedrijven.

Lees verder

Meer nieuws van Rijksoverheid

Zonne-energie krijgt steeds groter aandeel in energietransitie

Het aantal zonne-energie projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe...

Lees meer

Duurzaam opgewekte energie groeit, aandeel zon steeds groter

In de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) hebben in totaal 2...

Lees meer

Nederlandse consortium bouwt tweede windpark Borssele nog goedkoper

Het tweede windpark Borssele kan naar verwachting met slechts 0,3 miljard euro subsidie worden aangelegd en geëxploiteerd...

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met wet die realisatie Energieakkoord mogelijk maakt

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet tijdige realisatie Energieakkoord, die bijdraagt aan het tijdig behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023...

Lees meer

Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2016 open

Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar 125 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie...

Lees meer

€ 100 miljoen voor energiebesparing in koopwoningen

Het kabinet stelt € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen...

Lees meer

10,5 miljoen voor duurzame innovaties in Oost-Nederland

Het Ministerie van Economische Zaken, de Europese Unie en de provincies Gelderland en Overijssel investeren samen 10,5 miljoen euro in duurzame innovaties in Oost-Nederland...

Lees meer

Over ons

Energiejournaal biedt dagelijks een overzicht van het laatste energie nieuws. Het nieuws wordt verzameld uit verschillende bronnen.

Contact

Energiejournaal.com is een product van VesiMedia.

info [at] energiejournaal.com